Thứ 6, Ngày 1/7/2016

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành danh mục 1180 thủ tục hành chính phải số hóa

​    Ngày 29/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, ban hành Danh mục thành phần hồ sơ của 1180 thủ tục hành chính phải số hóa theo quy định. Trường hợp danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa ban hành tại Quyết định này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thì áp dụng thực hiện theo văn bản pháp luật hiện hành.

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các đơn vị, địa phương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện số hóa thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP; tiếp tục rà soát, tổng hợp và bổ sung Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa;

Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, triển khai thực hiện việc số hóa phải đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Đính kèm Quyết định số 834/QĐ-UBND: https://dongnai.gov.vn/Shared%20Documents/2-2024-QD-834.pdf

 

Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến vui lòng truy cập Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn

Nếu gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC, vui lòng liên hệ Tổng đài Dịch vụ công của tỉnh qua số điện thoại: 0251.1022

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.