Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 06/3/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1612/KH-UBND về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. ​

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.