Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Chương trình tìm kiếm giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính với chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn" tỉnh Đồng Nai năm 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính với chủ đề: “Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn” năm 2017;

Chương trình nhằm quảng bá, thông tin, truyền thông, truyền cảm hứng về thay đổi cách thức làm việc tốt hơn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân biết, đặc biệt là những cải tiến nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công. Do vậy, chương trình không yêu cầu các ý tưởng quá phức tạp, không gói gọn trong nội dung giải quyết thủ tục hành chính, trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương đang công tác; chương trình mong muốn tìm kiếm, tiếp thu những ý tưởng từ thực tiễn, dù nhỏ nhưng khả thi, những ý tưởng từ 2 phía (cơ quan nhà nước phục vụ và cá nhân, tổ chức được phục vụ) triển khai tốt nhằm tối ưu hóa hoạt động của các cơ quan nhà nước.

z700933710795_dce64889a389f1aded0c1ce26f7d98af.jpg
Tiêu chí giải pháp, sáng kiến tham gia Chương trình

+ Về trình bày ý tưởng: Đơn giản, dễ hiểu, không quá 5 trang A4.

+ Về thời gian dự thi: Đến hết tháng 7/2017.

+ Số lượng bài dự thi: Không giới hạn số lượng tối đa.

+ Nơi nhận bài dự thi: Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ Đồng Nai, số điện thoại: 0251.3941833./.


Thể lệ tham gia Chương trình: The le tham gia Chuong trinh.docThe le tham gia Chuong trinh.doc

Nguồn: Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.