Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​Ngày 06/3/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1612/KH-UBND về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Với mục đích tổ chức đánh giá và phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Chỉ số cải cách hành chính đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 03/3/2015; trên cơ sở đánh giá, phân loại kết quả cải cách hành chính được công bố hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ về cải cách hành chính của đơn vị cho phù hợp với yêu cầu chung của tỉnh, đề ra những giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.
 
Việc đánh giá thực hiện đối với các sở, ban ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và UBND các xã, phường, thị trấn.
Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành gồm 07 lĩnh vực, 23 tiêu chí và 51 tiêu chí thành phần; chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp huyện gồm 07 lĩnh vực, 24 tiêu chí và 54 tiêu chí thành phần; chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã gồm 07 lĩnh vực, 17 tiêu chí và 40 tiêu chí thành phần.
 
Về phương thức đánh giá kế hoạch cũng xây dựng rõ dựa trên trên thang điểm và cách tính chỉ số CCHC; tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị; tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả tự chấm điểm của các cơ quan, đơn vị; các thang điểm để phân loại chỉ số CCHC hàng năm, hình thức, nguồn kinh phí khen thưởng, thời gian thực hiện xác định Chỉ số CCHC năm 2014 và xác định Chỉ số CCHC năm 2015 trở đi
 
Ngoài ra, để thực hiện hiệu quả việc đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ngành, địa phương UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công để phối hợp triển khai thực hiện.
 

                                                                                 An Nhiên

Tin khác

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.