Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Đồng Nai triển khai hoàn thuế điện tử

images1825215_BK.jpg


                Thực hiện chủ trương cải cách hành chính theo nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về xây dựnh Chính phủ điện tử hiện đại, với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ công, phục vụ Doanh nghiệp và Người nộp thuế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh...Cục Thuế Đồng Nai đã triển khai thí điểm hoàn thế điện tử cho 100 doanh nghiệp ưu tiên trên địa bàn tỉnh, Đồng Nai là một trong 05 địa phương đầu tiên trong cả nước được Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế lựa chọn triển khai thí điểm hoàn thuế điện tử.

                Hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế được gửi cơ quan thuế hoặc ngược lại được thực thiện qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, và chi phí đi lại trong quá trình giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng của cả người nộp thuế và cơ quan thuế so với đề nghị hoàn trực tiếp hoặc qua đường bưu chính. Hoàn thuế điện tử cũng giúp công khai, minh bạch việc giải quyết hoàn thuế tại cơ quan thuế, cập nhật liên tục giúp người nộp thuế biết tình trạng giải quyết hồ sơ hoàn thuế của mình.

 ​

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.