Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Phê duyệt bổ sung danh mục thành phần phần hồ sơ phải số hóa của 160 thủ tục hành chính

​    Ngày 24/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1871/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa tỉnh Đồng Nai.

Trên cơ sở kết quả rà soát của UBND các huyện, thành phố và tổng hợp đề xuất của các Sở, ban, ngành; Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Danh mục bổ sung thành phần hồ sơ phải số hóa tỉnh Đồng Nai đối với 160 thủ tục hành chính theo lĩnh vựa quản lý chuyên ngành của 10 Sở, ban, ngành bao gồm: Tư pháp; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Công Thương; Ngoại vụ; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học; Ban Dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; C​hủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện số hóa thành các phần hồ sơ nêu trên thuộc thẩm quyền giải quyết; đồng thời tiếp tục rà soát, đề xuất danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa./.

Đính kèm Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh: https://www.dongnai.gov.vn/Shared%20Documents/2024qd1871.pdf

 

Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến vui lòng truy cập Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn

Nếu gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC, vui lòng liên hệ Tổng đài Dịch vụ công của tỉnh qua số điện thoại: 0251.1022

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.