Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Kết quả khả quan trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2015, mặc dù tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn, song với sự tập trung chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, sự nỗ lực của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển ổn định với những kết quả đáng phấn khởi.
 
​Kết quả khả quan, toàn diện

Báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 16 (khóa VIII) về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc cho biết, năm qua, tình hình kinh tế - xã hội địa phương phát triển ổn định, giá trị sản xuất các ngành đều tăng so với cùng kỳ. Theo đó, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2015 là 63.803,6 tỷ đồng, tăng 11,75% so với cùng kỳ năm trước, đạt mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra; GRDP bình quân đầu người đạt 66,7 triệu đồng/người, tương đương 3.098 USD, vượt mục tiêu Nghị quyết; cơ cấu kinh tế công nghiệp, xây dựng, nông - lâm - thủy sản phù hợp với mục tiêu Nghị quyết; kim ngạch xuất khẩu đạt 14.746,7 triệu USD, tăng 11,5% so cùng kỳ; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội là 76.579 tỷ đồng, vượt mục tiêu Nghị quyết; thu hút vốn đầu tư nước ngoài 2.300 triệu USD, vượt 113% so với kế hoạch năm; tổng vốn đầu tư trong nước đạt 9.300 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn là 39.875,3 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.
 
bai3_111215_1.JPG
 Các đại biểu tại kỳ họp.
 
Đồng hành cùng doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương quan tâm tổ chức nhiều buổi gặp gỡ doanh nghiệp để nghe phản ánh và giải quyết những khó khăn, vướng mắc về việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng cũng như hỗ trợ thị trường cho các doanh nghiệp. Đồng thời, trao đổi thông tin và triển khai Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp 2014; trao đổi về những giải pháp bền vững khi gia nhập TPP, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.
 
Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, tập trung vào các lĩnh vực như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh… Năm 2015, tỉnh đã giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới của tỉnh), đạt mục tiêu Nghị quyết; tạo việc làm mới cho 90.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn dưới 2,5%; số bác sĩ trên 1 vạn dân là 7,1 bác sĩ/vạn dân; đã thực hiện đạt 26 gường bệnh/vạn dân; tỷ lệ sinh viên đại học, cao đẳng/vạn dân là 300 sinh viên, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Toàn tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 726 căn nhà ở xã hội, vượt 16,2% mục tiêu Nghị quyết.
 
Tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp
 
Mục tiêu hướng tới trong năm 2016, toàn tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện các đột phá phát triển; đẩy mạnh công tác tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh; thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; bảo đảm an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu đã được tỉnh dự kiến để thực hiện trong năm 2016 như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8 - 9% so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người khoảng 3.300 - 3.350 USD; phấn đấu có thêm 2 đơn vị cấp huyện và 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%...
 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc nhấn mạnh, để thực hiện đạt mục tiêu đề ra toàn tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh xuất khẩu, quản lý tốt nhập khẩu; tăng cường xúc tiến thương mại; phát huy lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh khi tham gia hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, các hiệp định về cộng đồng kinh tế ASEAN, các hiệp định thương mại tự do, Hiệp định TPP. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đột phá phát triển, tiếp tục thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện công tác tái cơ cấu kinh tế. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…
 
Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong số 28 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (theo Nghị quyết của HĐND tỉnh), kết quả có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch bao gồm các chỉ tiêu về: GRDP trên đầu người, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thu hút vốn đầu tư trong nước, doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi, tỷ lệ trẻ em duy dinh dưỡng chiều cao theo độ tuổi. 19 chỉ tiêu đạt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. 1 chỉ tiêu chưa đạt là chỉ tiêu về tỷ lệ khu công nghiệp có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động.
 
Thanh An
 
 

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.