Thứ 6, Ngày 1/7/2016
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếufile đính kèm
285/SNV-TT01/02/2023V/v triển khai thực hiện sáng kiến cải cách hành chính năm 2023
285.pdf    
2631/SNV-TT20/07/2022V/v hướng dẫn tự đánh giá chỉ số CCHC các Sở ban ngành, UBND cấp huyện năm 2022
2631.pdf    
Phuluc3_Huongdantudanhgia_Huyen.pdf    
Phuluc2_Huongdandanhgia_So.pdf    
Phuluc1_Huongdantudanhgia_BCgiaitrinh.pdf    
781/SNV-TT14/03/2022V/v triển khai thực hiện các sáng kiến, cách làm hiệu quả về CCHC năm 2022
NV.denghidangkysangkien2022.pdf    
4464/SNV-TCCQ25/12/2018Công khai kết quả thẩm định đánh giá công vụ cấp huyện
ket qua tham dinh cap huyen.jpg    
Tonghophuyen.xlsx    
e0e496774745a41bfd54.jpg    
437518/12/2018Công khai kết quả thẩm định đánh giá công vụ sở ban ngành
4375.signed.pdf    
diem CCHC cong bo.pdf    
diem CCHC cong bo.xlsx    
ket qua tham dinh So nganh.pdf    
0000/SNV01/10/2018Kết quả thi sát hạch công chức cấp xã
Ket qua KTSH CC TU PHAP -HO TICH.xlsx    
Ket qua KTSH CC DIA CHINH-XAY DUNG.xlsx    
Ket qua KTSH CC VAN HOA - XA HOI.xlsx    
Ket qua KTSH CC TAI CHINH-KE TOAN.xlsx    
2943/SNV-TCCQ28/08/2018Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện
VB bao cao Hoi - quy 2018.pdf    
Mau BC hoi 2018.doc    
Mau BC tong hop So, nganh, huyen 2018.doc    
Mau BC Quy 2018.doc    
Đánh giá theo chức năng quản lý chuyên ngành, chuyên môn 6 tháng 2018Công khai kết quả đánh giá theo chức năng quản lý chuyên môn, chức năng quản lý chuyên ngành của các Sở ban ngành đối với các đơn vị, địa phương 6 tháng đầu năm 2018
So Tu phap.pdf    
Ban Dan toc.pdf    
So Y te.pdf    
So Xay dung.pdf    
Van phong UBND tinh.pdf    
So Lao Dong TBXH.pdf    
So VHTTDL.pdf    
So KHCN.pdf    
So KHDT.pdf    
So TTTT.pdf    
So Nong nghiep PTNT.pdf    
So Giao duc va Dao tao.pdf    
So Tai chinh.pdf    
So Cong Thuong 2.pdf    
So TNMT.pdf    
Thanh tra tinh.pdf    
danh gia cua so noi vu file nen.pdf    
So GTVT.pdf    
2711/SNV-TT214/08/2018Hướng dẫn đánh giá chỉ số CCHC cấp huyện
Bang2maudanhgiacaphuyen(13t8).doc    
Banghuongdancaphuyen(phuluc1).docx    
SNVhuongdanChisocaphuyen.doc    
chisocchccvhuyen2018.docx    
2710/SNV-TT214/08/2018Hướng dẫn xác định chỉ số cải cách hành chính cấp sở năm 2018
SNVhuongdanChisocapso.doc    
Phuluc3-TC10.5capso (1).doc    
chisocchccvSo2018.docx    
Banghuongdancapso(phuluc1) (1).docx    
Bang2maudanhgiacapso(13t8).doc    
1 - 10 Next

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.