Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính

Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ thị chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

Ngày 03/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 25/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Giảm 100% lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất và lệ phí cấp giấy phép xây dựng khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến

Ngày 29/9/2023, HĐND tỉnh đã thông qua 12 nghị quyết, gồm 6 nghị quyết quy phạm pháp luật và 6 nghị quyết cá biệt. Trong đó HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai tổ chức tập huấn đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 23/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2023. Ngày 26/10/2023, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2023.

Triển khai thực hiện mô hình Phân ngày tiếp nhận thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 9981/UBND-HCC ngày 27/9/2023 về triển khai giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến; theo đó, kể từ ngày 11/10/2023 sẽ triển khai thực hiện mô hình Phân ngày tiếp nhận thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến.

Công bố Bộ nhận diện Tuần lễ Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai

Logo và ý nghĩa

Thông báo về việc nộp hồ sơ trực tuyến trong lĩnh vực y tế

Ngày 22/9/2023, Sở Y tế ban hành Văn bản số 5832/SYT-VP thông báo và tuyên truyền các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực y tế.

Thông báo Kế hoạch tổ chức và thể lệ Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023

Ngày 25/8/2023, Tỉnh Đoàn cùng với Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch phối hợp số 157-KHHP/TĐTN-TTTT về tổ chức Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023.

Khẩn trương chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính

Ngày 25/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 8806/UBND-KGVX về chấn chỉnh công tác thanh tra kiểm tra, công vụ kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị, địa phương.

1 - 10 Next

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.