Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tuyển dụng, quản lý sử dụng công chức, viên chức

​    Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 3687/UBND-KGVX ngày 09/4/2024 về việc chấn chỉnh, tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công vụ, công tác tuyển dụng, quản lý sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thủ trưởng đơn vị, địa phương tập trung rà soát thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức, nhất là công tác tuyển dụng viên chức, tuyển dụng công chức cấp xã, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Cùng với đó là việc chấp hành giờ giấc làm việc; việc sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa giữa giờ làm việc. Khẩn trương chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nội vụ, trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính để đánh giá công vụ, cải cách hành chính, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc.

 

Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến vui lòng truy cập Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn

Nếu gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC, vui lòng liên hệ Tổng đài Dịch vụ công của tỉnh qua số điện thoại: 0251.1022

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.