Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Tăng cường trách nhiệm công vụ trong cung cấp dịch vụ hành chính công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngày 04-4, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính công cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn dẫn đến người dân và doanh nghiệp còn phản ánh.

Để khắc phục,Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực chất, hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chấn chỉnh, quán triệt trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chỉ đạo của cấp trên; khắc phục dứt điểm tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, sợ trách nhiệm, không dám làm dẫn đến tình trạng việc trả, dừng hồ sơ, trễ hạn kéo dài;

Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định.

Trong phối hợp để giải quyết công việc, chỉ lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết; cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc;

Bên cạnh đó, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót trong công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính; kết quả thanh tra, kiểm tra công vụ phải được sử dụng để đánh giá công vụ, chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, được sử dụng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, địa phương.

 

Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến vui lòng truy cập Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn

Nếu gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC, vui lòng liên hệ Tổng đài Dịch vụ công của tỉnh qua số điện thoại: 0251.1022

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.