Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023

​    Ngày 27/02/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Thanh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố.

z5197277077756_9bb60384cc05d4e3af03ace114bdfe27.jpg 
Các đại biểu tham dự hội nghị

Sau khi nghe Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, các khó khăn, vướng mắc trong công tác CCHC và báo cáo tham luận của một số đơn vị, địa phương; đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chỉ đạo như sau:

* Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo CCHC theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC, nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức gắn với kết quả thực hiện Đề án nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

- Tiếp tục quán triệt về trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; khắc phục dứt điểm tình trạng chưa sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra đôn đốc, giao khoán cho cấp phó, cho công chức, viên chức tham mưu; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo CCHC tại đơn vị, địa phương, thường xuyên tổ chức họp rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ CCHC; kịp thời báo cáo các sở, ngành quản lý ngành, lĩnh vực các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để phối hợp xử lý.

- Nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, CCHC tại các đơn vị trực thuộc; ứng dụng công nghệ thông tin (các phần mềm), hệ thống camera để nâng cao hiệu quả việc thanh tra, kiểm tra.

- Đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa chỉ đạo Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND hướng dẫn UBND cấp xã ban hành Kế hoạch CCHC, đảm bảo bám sát các mục tiêu, định hướng của tỉnh, của huyện, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

2024-03-11.png
Đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh kết luận tại Hội nghị

* Sở Thông tin và Truyền thông:

- Rà soát, đánh giá hiện trạng và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hoàn thiện hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, kỹ năng số của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; nhất là việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản điện tử, lưu trữ điện tử, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, đồng bộ kết quả;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến thanh toán trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến.

* Văn phòng UBND tỉnh: tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa quy định hành chính, thủ tục hành chính đảm bảo tiến độ đề ra.

* Sở Nội vụ:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị, tổ chức kiểm tra CCHC, kỷ cương hành chính, trách nhiệm công vụ tại đơn vị, địa phương, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ CCHC, định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ trì theo dõi kết quả thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về CCHC, làm căn cứ đánh giá chỉ số CCHC của các đơn vị, địa phương năm 2024./.


Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến vui lòng truy cập Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn

Nếu gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC, vui lòng liên hệ Tổng đài Dịch vụ công của tỉnh qua số điện thoại: 0251.1022​

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.