Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trước và sau Tết Nguyên đán

​    Ngày 11/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 424/UBND-KGVX nhằm chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương:

1. Chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức biết, chấp hành đúng quy định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra công chức, viên chức của đơn vị vi phạm quy định nêu trên.

2. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc, đặc biệt trong thời gian ngay trước và sau các dịp lễ, Tết năm 2024, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp dân, tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết, trả kết quả hồ sơ, công việc của người dân, doanh nghiệp; khắc phục tình trạng chậm trễ hoặc không tiếp dân, không giải quyết hồ sơ, công việc của người dân, doanh nghiệp trong thời gian ngay trước và sau dịp lễ, Tết năm 2024.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc, công tác tiếp dân, tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết, trả kết quả hồ sơ, công việc của người dân, doanh nghiệp; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện, thực hiện chưa đúng chỉ đạo nêu trên.

4. Giao Sở Nội vụ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị, địa phương; kiến nghị cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm; kịp thời báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

 

Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến vui lòng truy cập Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn

Nếu gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC, vui lòng liên hệ Tổng đài Dịch vụ công của tỉnh qua số điện thoại: 0251.1022

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.