Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước

​    Ngày 25/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số đơn vị, địa phương chưa thường xuyên quan tâm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra giám sát thực hiện để xảy ra nhiều tình trạng phản ánh, vi phạm, tiếp công dân chưa đúng giờ giấc quy định…

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

1. Tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Đề cao vai trò và trách nhiệm người đứng đầu; tổ chức thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước.

3. Đề nghị các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất.

4. Không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện TTHC để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

5. Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp: Cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn), Tổng đài Dịch vụ công tỉnh Đồng Nai - 0251.1022, Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh (thamvanquydinhkinhdoanh.gov.vn); chủ động, tích cực tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, né tránh.

6. Giao Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Gắn đánh giá cá nhân với trách nhiệm tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; sử dụng hiệu quả kết quả đánh giá làm căn cứ trong bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

7. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo định kỳ, thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra, kiểm tra công vụ, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị này, định kỳ trước ngày 01/12 hàng năm báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi, chỉ đạo./.

Ngô Hoàng Khánh Huy - Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai


Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến vui lòng truy cập Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn

Nếu gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC, vui lòng liên hệ Tổng đài Dịch vụ công của tỉnh qua số điện thoại: 0251.1022

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.