Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Giảm 100% lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất và lệ phí cấp giấy phép xây dựng khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến

 

Ngày 29/9/2023, HĐND tỉnh đã thông qua 12 nghị quyết, gồm 6 nghị quyết quy phạm pháp luật và 6 nghị quyết cá biệt. Trong đó HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

[1]_cv2667signed_page-0002.jpg
12 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 13 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X

Theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND, sẽ có 3 mức giảm phí, lệ phí được áp dụng khi thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến là 100%, 50% và 5%.

Giảm 100% lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất và lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Giảm 50% đối với phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường…

Giảm 5% phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phí đăng ký giao dịch đảm bảo.

Trước đó, UBND tỉnh đã triển khai mô hình Phân ngày tiếp nhận thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh các vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản… đây là những việc làm nhằm thúc đầy người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí cho xã hội.

Toàn văn Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND: 19.2023.NQ-HDND.pdf19.2023.NQ-HDND.pdf

Ngô Hoàng Khánh Huy - Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai


Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến vui lòng truy cập Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn

Nếu gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC, vui lòng liên hệ Tổng đài Dịch vụ công của tỉnh qua số điện thoại: 0251.1022

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.