Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Triển khai thực hiện mô hình Phân ngày tiếp nhận thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến

​    Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 9981/UBND-HCC ngày 27/9/2023 về triển khai giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến; theo đó, kể từ ngày 11/10/2023 sẽ triển khai thực hiện mô hình Phân ngày tiếp nhận thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến.

Theo đó, định kỳ vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện trên địa bàn tỉnh chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh các vực như: đất đai, tài nguyên, khoáng sản… đã được cấu hình dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, không tiếp nhận trực tiếp. Đối với các thủ tục hành chính chưa triển khai cấu hình dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh thì vẫn tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích như bình thường.

qrcode_79424611_79eec7b5a6dfd84b698159eb90e3c216.png


Quét mã để xem danh mục các TTHC trực tuyến thực hiện phân ngày

Đề nghị các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai và tuyên truyền để thông tin kịp thời đến người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đối với các thủ tục hành chính trực tuyến, người dân có thể xem hướng dẫn và nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.dongnai.gov.vn/ (mục “Hướng dẫn”) hoặc liên hệ Tổng đài 1022 (0251.1022) để được hướng dẫn.

Ngô Hoàng Khánh Huy - Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.