Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Thông báo Kế hoạch tổ chức và thể lệ Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023

​    Ngày 25/8/2023, Tỉnh Đoàn cùng với Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch phối hợp số 157-KHHP/TĐTN-TTTT về tổ chức Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023.

Nhằm phát động, tuyên truyền, phổ biến thông điệp của Chính phủ về chuyển đổi số, triển khai Chiến lược quốc gia trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền số; thực hiện các hoạt động thiết thực hưởng ứng, chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10), Sở Thông tin & Truyền thông, Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi tỉnh Đồng Nai năm 2023 (Dong Nai Solutions), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang về triển khai thực hiện chuyển đổi số, kỹ năng số, khẳng định rõ tinh thần tiên phong, đi đầu của tuổi trẻ tỉnh nhà trong tham gia chuyển đổi số, góp phần thực hiện hiệu quả mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023. 

- Thông qua cuộc thi phát hiện được nhiều giải pháp sáng tạo trong việc thực hiện chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu suất học tập, lao động đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên có cơ hội giao lưu, học hỏi.

- Cuộc thi được tổ chức đảm bảo hấp dẫn, hiệu quả và an toàn, làm tốt công tác tuyên truyền; các giải pháp dự thi thể hiện được tính sáng tạo, sáng kiến cụ thể, thiết thực mang lại giá trị cho cộng đồng và xã hội.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ

1. Đối tượng tham gia

- Thí sinh tham gia cuộc thi là cán bộ, đoàn viên, người lao động trẻ, thanh niên khối cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mỗi cá nhân, đơn vị có thể gửi một hoặc nhiều giải pháp dự thi. Mỗi đơn vị thành lập 01 đội gồm 05 thành viên (trong đó có 01 đội trưởng và 04 thành viên).

2. Nội dung

- Chủ đề dự thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số không giới hạn các lĩnh vực, bao gồm: công tác đoàn (chuyển sinh hoạt Đoàn lên môi trường số), khởi nghiệp thông qua nền tảng số (thương mại điện tử, du lịch thông minh, nông nghiệp thông minh, logistics thông minh…), an ninh quốc phòng, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, giao thông vận tải, khoa học công nghệ, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới…

- Các giải pháp dự thi đảm bảo tính sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, hỗ trợ người dân, thanh niên chuyển đổi số trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh.

- Mô hình 41 Đề án 06, sáng kiến phát triển ứng dụng khai thác dữ liệu phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

3. Đăng ký tham dự

3.1. Hình thức đăng ký

Gửi bản đăng ký (vui lòng lấy mẫu có trong mã QR ở hình ảnh bên trên) và các tài liệu khác: bản thuyết trình, video, thiết kế đồ hoạ, ảnh chụp (nếu có) về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn qua Ban Phong trào (số 33 Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) hoặc gửi qua email: chuyendoiso.banphongtraodongnai@gmail.com

3.2. Hồ sơ đăng ký

a. Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất giải pháp

- Thông tin tác giả (hoặc nhóm tác giả), vai trò, quá trình học tập và kinh nghiệm công tác của tất cả thành viên trong nhóm đề xuất giải pháp;

- Danh sách đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện giải pháp.

b. Thông tin về giải pháp

- Thông tin về dự án (giải pháp) được thực hiện qua video giới thiệu từ 1 -3 phút truyền tải được các nội dung thực tế của giải pháp và thông tin về giải pháp được trình bày bằng tiếng Việt dưới dạng slide thuyết trình, tập trung vào các nội dung sau:

+ Tên vấn đề chuyển đồi số cần giải quyết;

+ Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án;

+ Mô tả giải pháp;

+ Sản phẩm đạt được của dự án, những điểm mới của dự án;

+ Thông tin khác (nếu có).

III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí đánh giá các dự án tham dự như sau: (Thang điểm: 100 điểm)

- Đối tượng tác động và kết quả dự kiến (25 điểm);

- Tính khả thi (20 điểm);

- Tính sáng tạo (20 điểm);

- Tính bền vững và khả năng nhân rộng (15 điểm);

- Hiệu quả chi phí (10 điểm);

- Năng lực của đơn vị triển khai (10 điểm).

1. Đối tượng tác động và kết quả mong đợi

Chỉ ra được những lợi ích cụ thể của dự án: số lượng đối tượng được hưởng lợi từ dự án, ước tính số người được hưởng lợi (trực tiếp, gián tiếp); giải pháp tạo nên sự thay đổi trong nhận thức, suy nghĩ, hành động của cộng đồng về chuyển đổi sổ.

2. Tính khả thi

- Triển vọng đạt được mục tiêu của dự án. Các kế hoạch rõ ràng, có thể triển khai, phù hợp với các nguồn lực, các khoản chi phí được sử dụng hiệu quả và hướng tới đối tượng hưởng lợi.

- Dự báo được các khó khăn có thể xảy ra và dự liệu các khả năng vượt qua các khó khăn trong quá trình triển khai thực tiễn tại cộng đồng.

3. Tính sáng tạo

Các dự án thể hiện được sự khác biệt, độc đáo về ý tưởng, cách tiếp cận, phương thức thực hiện…và đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, mạng lại giá trị mới, thiết thực cho cộng đồng.

4. Tính bền vững và khả năng nhân rộng

Phát huy lợi ích bằng chính các nguồn lực tạo ra từ giải pháp (nhận lực, vật lực, tài chính…); khả năng tiếp tục hoạt động ngay cả khi hỗ trợ từ bên ngoài kết thúc; khả năng nhân rộng sang các nhóm đối tượng hay địa phương khác.

5. Hiệu quả chi phí

Ngân sách thực hiện giải pháp phù hợp với nguồn lực của tổ chức và các khoản tài trơ trực tiếp.

6. Năng lực của đơn vị triển khai

Các cá nhân, tổ chức, đơn vị chứng minh được khả năng thực hiện và hoàn thành các hoạt động được đề xuất, có kinh nghiệm làm việc với đối tượng của giải pháp, có năng lực và kiến thức chuyên môn, có tổ chức nhân sự thực hiện giải pháp hợp lý, rõ ràng, có năng lực quản lý tài chính phù hợp. Khuyến khích các đơn vị có sự đồng hành của các tổ chức và/hoặc cá nhân có uy tín, có sự phối hợp tham gia của địa phương và cộng đồng nơi triển khai giải pháp.

Lưu ý : Khuyến khích các thành viên tham gia dự thi chia sẻ học hỏi để tự hoàn thiện giải pháp của mình, khuyến khích các giải pháp dự thi có cùng ý tưởng, hợp tác để cùng hoàn thiện bài thi chung nhằm xây dựng được những dự án tốt nhất vì lợi ích cộng đồng.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- Bao gồm 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba, 04 giải khuyến khích: Bằng khen của BTV Tỉnh Đoàn + Tiền thưởng.

Ngoài ra các dự án đạt giải có thể được nhận hiện vật khác (nếu có) và khoản kinh phí tài trợ triển khai thực hiện dự án dưới sự giám sát của Ban Tổ chức (nếu Ban Tổ chức kêu gọi được nguồn kinh phí hỗ trợ dự án).

V. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

1. Thời gian đăng ký: từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 23/9/2023.

2. Vòng sơ loại:

- Thời gian: từ ngày 25 - 29/9/2023.

- Tổ chức họp Ban giám khảo Vòng Sơ loại để đánh giá, lựa chọn 10 giải pháp xuất sắc để vào vòng chung kết và truyền thông rộng rãi trên trang Fanpage “Tuổi trẻ Đồng Nai”, “Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai”, website của UBND tỉnh và Tỉnh đoàn Đồng Nai.

3. Vòng chung kết

- Thời gian dự kiến: 01 buổi, từ 14h ngày 11/10/2023 (Thứ tư);

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai.

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, hội đồng chuyên môn, hội đồng cố vấn. Các dự án (giải pháp) được lựa chọn vào Vòng Chung kết sẽ giới thiệu, trình bày và phản biện trước bán giảm khảo, hội đồng chuyên môn về giải pháp của đội mình.

- Ban giám khảo sẽ căn cứ vào các tiêu chí đánh giá với phần thể hiện của các đội thi để trao giải đội thi có giải pháp xuất sắc nhất.

Ngô Hoàng Khánh Huy - Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai


Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến vui lòng truy cập Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn

    Nếu gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC, vui lòng liên hệ Tổng đài Dịch vụ công của tỉnh qua số điện thoại: 0251.1022

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.