Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Tổ chức Hội thi Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

    ​Ngày 08/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND về tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo và lan tỏa tinh thần cải cách trong cán bộ, công chức ở các lĩnh vực; ngày 08/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND về tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. Ban Tổ chức Hội thi xin phép thông báo Quy chế Hội thi đến toàn thể cán bộ, công chức, và người lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được biết và tích cực tham gia.

QUY CHẾ

Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

I. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU TÁC PHẨM DỰ THI

1. Hình thức

Sản phẩm truyền thông bằng các hình thức như: video clip, tờ xếp, pano, băng rôn, áp phích, tranh cổ động, sân khấu hóa, chương trình đối thoại…

2. Nội dung

- Các mô hình, giải pháp, sáng kiến và ý tưởng trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; các tình huống gắn với thực tiễn hàng ngày trong xử lý, giải quyết thủ tục hành chính;

- Các hình thức hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến;

- Các sáng kiến, giải pháp để cải thiện các Chỉ số đánh giá: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS);

- Tuyên truyền về các chính sách pháp luật mới liên quan đến sản xuất, kinh doanh, quyền lợi của người dân, cải cách hành chính, hỗ trợ khởi nghiệp… nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

- Tuyên truyền các nội dung về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ,xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số;

- Các nội dung khác có liên quan.

3. Yêu cầu

- Các tác phẩm phong phú, sinh động; phản ánh đúng nội dung, chủ đề;

- Có tính sáng tạo, thực tiễn cao; tránh sao chép, hình thức;

- Không vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

II. CÁCH THỨC DỰ THI

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm tuyên truyền, triển khai Hội thi đến các phòng, ban, đơn vị, UBND cấp xã trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn để được biết và tham hội thi. Sau đó tổng hợp và sơ loại những bài thi có chất lượng gửi về Ban Tổ chức.

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện vào đường dẫn google drive ở trong Quy chế Hội thi (kèm theo Văn bản số 2616/SNV-TT ngày 04/7/2023 của Sở Nội vụ) và tạo thư mục dành riêng cho đơn vị mình sau đó đăng tải các tác phẩm dự thi vào thư mục đó. Trong đó:

- Đối với tác phẩm dự thi của tập thể: nêu rõ thông tin của cơ quan, đơn vị dự thi;

- Đối với tác phẩm dự thi của cá nhân: nêu rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người dự thi.

Nếu đơn vị nào chưa nhận được Văn bản số 2616/SNV-TT ngày 04/7/2023 của Sở Nội vụ về tổ chức thực hiện và ban hành Quy chế Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023, vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức để được cung cấp (thông tin phía dưới bài viết).

III. THỜI GIAN

- Thời gian tham dự Hội thi: đến hết ngày 15/9/2023;

IV. TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC CHẤM ĐIỂM

1. Tiêu chí

- Về mặt hình thức: bố cục hài hòa, thiết kế bắt mắt, đồ họa có chất lượng tốt;

- Về mặt nội dung: nội dung đầy đủ, dễ hiểu, lôi cuốn người xem, mang được ý nghĩa của việc tuyên truyền;

- Ban Tổ chức sẽ ưu tiên lựa chọn đối với những sản phẩm tuyên truyền bằng video clip với chất lượng hình ảnh cao.

2. Phướng thức chấm điểm

 

- Thư ký Hội thi sẽ tổng hợp và chọn lọc ra những tác phẩm dự thi đạt yêu cầu sau đó gửi đến các thành viên Ban Giám khảo (là đại diện của các cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh) để đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí, thang điểm quy định.

- Điểm bài thi được tính bằng điểm Trung bình cộng của tất cả các Thành viên Ban Giám khảo. Thư ký hội thi tổng hợp kết quả, chọn ra bài thi đạt điểm số từ cao đến thấp theo cơ cấu giải thưởng, báo cáo Trưởng Ban Tổ chức xem xét, quyết định công bố theo quy định.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Số lượng giải thưởng

- 01 Giải nhất dành cho cá nhân;

- 01 giải nhì dành cho cá nhân và 01 giải nhì dành cho tập thể;

- 02 giải ba dành cho cá nhân và 01 giải ba dành cho tập thể;

- 03 giải khuyến khích dành cho cá nhân và 02 giải khuyến khích dành cho tập thể.

2. Giá trị giải thưởng

- Đối với cá nhân:

+ Giải nhất: gồm bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tiền thưởng trị giá 6.000.000 đồng/giải;

+ Giải nhì: gồm giấy khen của Ban Tổ chức và tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng/giải;

+ Giải ba: gồm giấy khen của Ban Tổ chức và tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải;

+ Giải khuyến khích: gồm giấy khen của Ban Tổ chức và tiền thưởng trị giá 1.000.000 đồng/giải;

- Đối với tập thể:

+ Giải nhì: gồm giấy khen của Ban Tổ chức và tiền thưởng trị giá 7.000.000 đồng/giải;

+ Giải ba: gồm giấy khen của Ban Tổ chức và tiền thưởng trị giá 5.000.000đồng/giải;

+ Giải khuyến khích: gồm giấy khen của Ban Tổ chức và tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng/giải.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

1. Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức: Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Mọi thông tin cần trao đổi, hướng dẫn; vui lòng liên hệ ông Ngô Hoàng Khánh Huy - Thư ký Hội thi, Số điện thoại: 0772912275.

Trên đây là Quy chế Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. Cơ quan thường trực Ban Tổ chức, các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, người tham gia Hội thi thực hiện theo đúng Quy chế này./.

Nguyễn Thị Lan Chi - Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

 

Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến vui lòng truy cập Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn

Nếu gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC, vui lòng liên hệ Tổng đài Dịch vụ công của tỉnh qua số điện thoại: 0251.​1022

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.