Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại đề án 06

​  Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã có chỉ đạo thực hiện Văn bản số 429/HTQTCT-HT ngày 21/4/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) theo Đề án 06.

61095db036e5dfbb86f4.jpg Theo đó, để triển khai quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC liên thông: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng, trợ cấp mai táng theo Đề án 06 được hiệu quả, đồng bộ, thống nhất, trong thời gian cấp có thẩm quyền chưa ban hành văn bản QPPL, Sở Tư pháp đề nghị Trưởng phòng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định tại Luật Hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành và các văn bản pháp luật có liên quan ; bảo đảm quyền được đăng ký khai sinh, có Giấy khai sinh của trẻ em;

- Chỉ đạo toàn thể công chức ngành Tư pháp trên địa bàn quản lý triển khai thực hiện quy trình và thao tác trên phần mềm quản lý hộ tịch theo đúng tài liệu hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ theo Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023;

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc tại địa phương thì tổng hợp, báo cáo về Sở Tư pháp để hỗ trợ, xử lý.​

Nguyễn Thị Lan Chi - Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai


Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến vui lòng truy cập Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn

Nếu gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC, vui lòng liên hệ tổng đài Dịch vụ công của tỉnh qua số điện thoại: 0251.1022

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.