Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Bế mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa VIII

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa VIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào cuối tuần qua. Kỳ họp đã thông qua 16 nghị quyết, gồm 9 nghị quyết thường kỳ và 7 nghị quyết chuyên đề, làm cơ sở cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016 và những năm tiếp theo.
 
bai4_141215_1.jpg
 Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Tư phát biểu bế mạc kỳ họp.
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Tư nhấn mạnh, về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016, HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua 7 nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2015 - 2016. Chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ khai thác hiệu quả thị trường xuất khẩu. Thực hiện các giải pháp phát huy lợi thế đối với các sản phẩn chủ lực của tỉnh khi tham gia hội nhập. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đột phá phát triển, tiếp tục thu hút đầu tư, tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện công tác tái cơ cấu kinh tế. Chú trọng đầu tư các công trình hạ tầng xã hội và dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Triển khai thực hiện các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; các giải pháp phát triển văn hóa - xã hội.
 
Quan tâm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền với mục tiêu phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung đẩy nhanh việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân. Tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...
 
Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo, năm 2016 là năm cuối nhiệm kỳ HĐND, UBND, đồng thời là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2016 - 2020, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp theo quy chế đề ra, đặc biệt là phối hợp tốt trong công tác tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2016 của HĐND, UBND; tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các ngành, các cấp cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết vừa được HĐND thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2016 - 2020.
 
Bích Hoàng
 
 

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Định - Giám đốc Sở Nội Vụ.