Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Giải quyết hồ sơ bằng phần mềm điện tử Egov

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông  tin - truyền thông triển khai tập huấn cho các cán bộ, công chức các sở, ngành, đơn vị sử dụng phần mềm một cửa Egov.

Công chức các sở, ngành tham gia tập huấn sử dụng phần mềm điện tử Egov.
Công chức các sở, ngành tham gia tập huấn sử dụng phần mềm điện tử Egov.

Đây là phần mềm sẽ được sử dụng thống nhất tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, quy định cụ thể quy trình tiếp nhận và trả kết quả cùng thời gian nhận, chuyển, trả hồ sơ, người nhận hồ sơ…

Qua hệ thống phần mềm này, bộ phận kiểm soát Trung tâm hành chính công của tỉnh là Văn phòng UBND tỉnh có thể theo dõi, giám sát việc thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của các sở, ngành có đúng quy trình, đúng thời gian hay không. Dự kiến, hệ thống phần mềm một cửa của Trung tâm hành chính công của tỉnh sẽ vận hành thử vào ngày 7-5.

Phần mềm gồm 2 phần: phần dành cho cán bộ tiếp nhận - trả kết quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh và phần dành cho cán bộ tiếp nhận - trả kết quả tại các sở, ngành. Trên phần mềm một cửa Egov có 3 hình thức tiếp nhận hồ sơ là: tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm hành chính công, tiếp nhận tại bưu điện (bưu điện là người nộp hồ sơ cho người dân), tiếp nhận qua dịch vụ công là hồ sơ người dân đăng ký tại hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, trên phần mềm cũng có 3 hình thức nhận kết quả là: người dân trực tiếp đến nhận kết quả, chuyển trả kết quả cho người dân qua bưu điện, kết quả hồ sơ được trả qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Trung tâm hành chính công của tỉnh đặt tại cao ốc Sonadezi  (phường An Bình, TP.Biên Hòa), dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15-5.

Nguồn: Ngọc Thư - Báo Đồng Nai

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang