Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Một năm nhìn lại ngành nội vụ - Nhiều đột phá nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan nhà nước

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đánh giá cao những kết quả của ngành trong năm 2017 như nỗ lực tham mưu cho tỉnh đưa vào hoạt động của Trung tâm hành chính công; các lĩnh vực công tác đều hoàn thành đạt và vượt mục tiêu. Tham mưu chỉ tỉnh chỉ đạo thành công nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, năm 2018, Ngành Nội vụ cần tập trung triển khai 11 lĩnh vực công tác với 9 giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra. Đặc biệt, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, ngành nội vụ sẽ tham mưu chính quyền các cấp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo, đẩy mạnh phân cấp, giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.  

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, năm 2017, ngành nội vụ đã tham mưu cho các cấp chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính thông qua việc thành lập Trung tâm hành chính công; hoàn thiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện dựa trên việc ứng dụng công nghệ thông tin (tổng đài hành chính công 1022, zalo, đẩy mạnh trao đổi văn bản điện tử) và các dịch vụ bưu chính công ích đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp../.

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.8824.824
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Thuộc - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Lượt truy cập :