Thứ 6, Ngày 1/7/2016
Chào mừng quý khách ghé thăm Trang thông tin điện tử
cải cách hành chính tỉnh đồng nai
Cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính của các đơn vị
Vui lòng nhập chính xác 16 chữ số trên phiếu biên nhận hồ sơ
Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Thủ tục hành chính

Chào mừng quý khách ghé thăm Trang thông tin điện tử
cải cách hành chính tỉnh đồng nai

Xem thêm

ĐK hồ sơ trực tuyến

Cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính của các đơn vị

Xem thêm

Tra cứu kết quả hồ sơ

Vui lòng nhập chính xác 16 chữ số trên phiếu biên nhận hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

Đánh giá sự hài lòng

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Xem thêm

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

061.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn