Thứ 6, Ngày 1/7/2016
Cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính của các đơn vị
1. Đăng ký nhận hồ sơ tại nhà.
2. Từ nhận tại Trung tâm -> Tại nhà
3. Từ nhận tại nhà -> Trung tâm
Vui lòng nhập chính xác 16 chữ số trên phiếu biên nhận hồ sơ
Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

ĐK hồ sơ trực tuyến

Cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính của các đơn vị

Xem thêm

Dịch vụ Bưu điện

1. Đăng ký nhận hồ sơ tại nhà.
2. Từ nhận tại Trung tâm -> Tại nhà
3. Từ nhận tại nhà -> Trung tâm

Xem thêm

Tra cứu kết quả hồ sơ

Vui lòng nhập chính xác 16 chữ số trên phiếu biên nhận hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

Đánh giá sự hài lòng

Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Xem thêm

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tuyển dụng, quản lý sử dụng công chức, viên chức; kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh

Nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng, quản lý sử dụng công chức, viên chức tại các đơn vị, địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh có Văn bản số 6498/UBND-KGVX ngày 27/6/2022 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện.

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn