Thứ 6, Ngày 1/7/2016
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếufile đính kèm
50/BC-UBND18/03/2022Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quý I/2022
2-2022-BC-50.pdf    
230/QĐ-UBND20/01/2022Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính năm của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2021
2-2022-QD-230.pdf    
15246/BC-UBND31/12/2019Kêt quả khảo sát ý kiến người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019
UBT BC15246 ketquakhaosatnguoidan2019.pdf    
Baocaokhaosat2019(màu).pdf    
331/QĐ-UBND04/02/2020V/v công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND các huyện, thành phố năm 2019
BaocaotomtatchisoCCHC2019.pdf    
UBT QD 331 congnhanHTNVHuyen.pdf    
330/QĐ-UBND 04/02/2020V/v công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh
BaocaotomtatchisoCCHC2019.pdf    
UBT QD 330 congnhanHTNVSo.pdf    
74/QĐ-UBND08/01/2019Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chỉ số CCHC các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh
Baocao_ChisoCCHC_2018.pdf    
QDchisoCCHCso2018.pdf    
14443/BC-UBND28/12/2018Báo cáo Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018
Báo cáo tóm tắt khảo sát.pdf    
14443.pdf    
/KH-UBNDDự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2019
KehoachCCHCnam2019(28T11).doc    
2475/QĐ-UBND19/07/2018Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2018
UBT 2475 Banhanhbochiso.pdf    
UBT 7532 KH trienkhaibochiso.pdf    
chisocchccvSo2018.docx    
chisocchccvhuyen2018.docx    
13614/UBND-KH28/12/2017Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính 2018
UBT 13614 KehoachKSTTHC.pdf    
1 - 10 Next

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.