Thứ 6, Ngày 1/7/2016
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếufile đính kèm
781/SNV-TT14/03/2022V/v triển khai thực hiện các sáng kiến, cách làm hiệu quả về CCHC năm 2022
NV.denghidangkysangkien2022.pdf    
4464/SNV-TCCQ25/12/2018Công khai kết quả thẩm định đánh giá công vụ cấp huyện
ket qua tham dinh cap huyen.jpg    
Tonghophuyen.xlsx    
e0e496774745a41bfd54.jpg    
437518/12/2018Công khai kết quả thẩm định đánh giá công vụ sở ban ngành
4375.signed.pdf    
diem CCHC cong bo.pdf    
diem CCHC cong bo.xlsx    
ket qua tham dinh So nganh.pdf    
0000/SNV01/10/2018Kết quả thi sát hạch công chức cấp xã
Ket qua KTSH CC TU PHAP -HO TICH.xlsx    
Ket qua KTSH CC DIA CHINH-XAY DUNG.xlsx    
Ket qua KTSH CC VAN HOA - XA HOI.xlsx    
Ket qua KTSH CC TAI CHINH-KE TOAN.xlsx    
2943/SNV-TCCQ28/08/2018Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện
VB bao cao Hoi - quy 2018.pdf    
Mau BC hoi 2018.doc    
Mau BC tong hop So, nganh, huyen 2018.doc    
Mau BC Quy 2018.doc    
Đánh giá theo chức năng quản lý chuyên ngành, chuyên môn 6 tháng 2018Công khai kết quả đánh giá theo chức năng quản lý chuyên môn, chức năng quản lý chuyên ngành của các Sở ban ngành đối với các đơn vị, địa phương 6 tháng đầu năm 2018
So Tu phap.pdf    
Ban Dan toc.pdf    
So Y te.pdf    
So Xay dung.pdf    
Van phong UBND tinh.pdf    
So Lao Dong TBXH.pdf    
So VHTTDL.pdf    
So KHCN.pdf    
So KHDT.pdf    
So TTTT.pdf    
So Nong nghiep PTNT.pdf    
So Giao duc va Dao tao.pdf    
So Tai chinh.pdf    
So Cong Thuong 2.pdf    
So TNMT.pdf    
Thanh tra tinh.pdf    
danh gia cua so noi vu file nen.pdf    
So GTVT.pdf    
2711/SNV-TT214/08/2018Hướng dẫn đánh giá chỉ số CCHC cấp huyện
Bang2maudanhgiacaphuyen(13t8).doc    
Banghuongdancaphuyen(phuluc1).docx    
SNVhuongdanChisocaphuyen.doc    
chisocchccvhuyen2018.docx    
2710/SNV-TT214/08/2018Hướng dẫn xác định chỉ số cải cách hành chính cấp sở năm 2018
SNVhuongdanChisocapso.doc    
Phuluc3-TC10.5capso (1).doc    
chisocchccvSo2018.docx    
Banghuongdancapso(phuluc1) (1).docx    
Bang2maudanhgiacapso(13t8).doc    
2497/SNV-CCHC30/07/2018Hướng dẫn thực hiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện theo Kế hoạch của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh
SNV 2018 2497 - HD Mau De an, Quyet dinh sap xep DVSN CAP HUYEN (DE AN).doc    
SNV 2018 2497 - HD Mau De an, Quyet dinh sap xep DVSN CAP HUYEN (QUY DINH TCHD).doc    
SNV 2018 2497 - HD Mau De an, Quyet dinh sap xep DVSN CAP HUYEN (QUYET DINH).doc    
SNV 2018 2497 - Huong dan xay dung De an, Quyet dinh sap xep DVSN CAP HUYEN.pdf    
2374/SNV-CCHC18/07/2018Xử lý kiến nghị của đơn vị phục vụ sơ kết 6 tháng công tác cải cách hành chính
Tonghopkiennghi6thang.xlsx    
Công an tỉnh.pdf    
Bảo hiểm XH tỉnh.pdf    
Sở Xây dựng.pdf    
H. Thống Nhất.pdf    
Sở LĐTBXH.pdf    
H. Trảng Bom.doc    
Văn phòng UBND tỉnh.pdf    
Sở Y tế.pdf    
Long Thành.docx    
Ban QLKCN.pdf    
H. Vĩnh Cửu.doc    
Sở KHĐT.pdf    
Cục Hải quan.doc    
Sở Công thương.pdf    
H. Nhơn Trạch.pdf    
Sở KHCN.pdf    
Sở Ngoại vụ.pdf    
SNV 2374 chuanbinoidugnsoketCCHC.pdf    
TP. Biên Hòa.doc    
H. Xuân Lộc.pdf    
1 - 10 Next

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.