Thứ 6, Ngày 1/7/2016
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếufile đính kèm
2520/SNV-CCHC02/10/2017V/v báo cáo kết quả thực hiện, góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông
phieuruthoso06 va phieuhennhanhoso07.doc    
DT Quyết định ban hanh Quy dinh(6T10).doc    
Phieutuchoinhanhoso02.doc    
phulucbieumau.doc    
Phieubiennhanhosobosung05.doc    
Mauphieumatbiennhan08.docx    
Phieubosung01.doc    
SNV 2017 09 2520 Xin y kien du thao 61.pdf    
Duthao Quy dinh cua UBND tinh(06T10).doc    
Phieuluanchuyenhoso04.doc    
phieubiennhan03.doc    
2520/SNV-CCHC02/10/2017V/v báo cáo kết quả thực hiện, góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông
Duthao Quy dinh cua UBND tinh(06T10).doc    
Phieubosung01.doc    
SNV 2017 09 2520 Xin y kien du thao 61.pdf    
Phieubiennhanhosobosung05.doc    
Mauphieumatbiennhan08.docx    
Phieuluanchuyenhoso04.doc    
DT Quyết định ban hanh Quy dinh(6T10).doc    
phieubiennhan03.doc    
2536/SNV-CCHC04/10/2017V/v xin ý kiến dự thảo các Văn bản trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phụ cấp một cửa
Bao cao danh gia tac dong cua Chinh sach (Kem theo SNV 2017 09 CV 2536).doc    
De an phu cap 1 cua (Kem theo VB SNV 2017 10 CV 2536).doc    
SNV 2017 10 CV 2536 - Xin y kien truoc khi de xuat xay dung Nghi quyet phu cap 1 cua.pdf    
2352/SNV-CCHC15/09/2017V/v rà soát hạ tầng kỹ thuật và phương án kết nối hệ thống camera
Bang thông kê camera 15.9.2017.xls    
2086/SNV-CCHC21/08/2017V/v góp ý dự thảo Nghị định về một cửa, một cửa liên thông
Du thao Nghi dinh ve mot cua, mot cua lien thong.doc    
SNV 2017 08 CV 2086 - gopyNghidnh1cua.doc    
SNV_2017_08_CV_2086_-_gopyNghidnh1cua.pdf    
1866/SNV-CCHC07/08/2017V/v hướng dẫn xác định Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở cấp xã
HuongdanChisoCCHCcuaUBNDcap xa.doc    
1542/SNV-CCHC29/06/2017V/v hướng dẫn xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện năm 2017
HuongdanChi soCCHCcacSo nganh.doc    
HuongdanChisoCCHCcuaUBNDcaphuyen.doc    
88/BC-SNV05/07/2017BÁO CÁO Kết quả triển khai một số nội dung trong Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Đồng Nai
KetquaPAPI2016.pdf    
BaocaotiepdoanPAPI.doc    
1320/SNV-CCHC12/06/2017V/v báo cáo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Đồng Nai năm 2016.
Danh gia Cong vu.rar    
CV trinh chi dao Chi so CCHC cua UBND tinh_2.doc    
1300/SNV-CCHC01/06/2017V/v thực hiện báo cáo cải cách hành chính, kiểm soát TTHC định kỳ
Phu luc 5 - So KH-CN.doc    
Phu luc 4 - So Tai chinh.doc    
Biểu số 07b.doc    
Biểu số 06a.doc    
Biểu số 07g.doc    
SNVhuongdanbaocao.doc    
phu luc 1 chung.doc    
phu luc 2 - So Tu phap.doc    
Biểu số 07a.doc    
Phu luc 6 - So TT- TT.doc    
Biểu số 07c.doc    
Phu luc 3 - So Tu phap.doc    
1 - 10 Next

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.8824.824
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Thuộc - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Lượt truy cập :