Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Với sự nổ lực Đồng Nai đã cải thiện Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS 2021) xếp hạng 10/63 tỉnh, thành phố trên cả nước

             ​- Chỉ số về thủ tục hành chính: Tỷ lệ hài lòng về công khai minh bạch thủ tục hành chính đạt 92,47%, tăng 0,75% so với năm 2020; trong đó, 5/5 tiêu chí đạt trên 92%, thấp nhất là về thời hạn giải quyết hồ sơ (92,14%). 

- Chỉ số về công chức, viên chức: Tỷ lệ hài lòng về công chức đạt 92,73%, tăng 6,7% so với năm 2020; đây là chỉ số được cải thiện đáng kể nhất trong các chỉ tiêu đánh giá mức độ hài lòng của người dân năm 2021. Có 6/6 TCTP thái độ phục vụ, năng lực hướng dẫn người dân của công chức, viên chức đều đạt trên 92%; trong đó, cao nhất là tiêu chí đánh giá công chức có thái độ giao tiếp lịch sự (93,39%) và cải thiện đáng kể nhất là tiêu về công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ dễ hiểu (tăng 8,81%); người dân đánh giá không có tình trạng công chức, viên chức phiền hà, vòi vĩnh người dân;

- Chỉ số về kết quả giải quyết TTHC: Tỷ lệ hài lòng về kết quả giải quyết TTHC đạt 92,82%, tăng 1,74% so với năm 2020; trong đó, 4/4 tiêu chí về tính chính xác, đầy đủ, đúng quy định, công bằng của kết quả giải quyết hồ sơ đều đạt trên 90%; tuy nhiên, 11,46% người dân kháo sát cho biết phải đi lại trên 3 lần để bổ sung hồ sơ; chỉ 69,23% trường hợp hồ sơ trễ hẹn nhận được thông báo, 61,54% trường hợp hồ sơ trễ hẹn có nhận được thư xin lỗi.

- Chỉ số về tiếp cận dịch vụ: Tỷ lệ hài lòng về tiếp cận dịch vụ đạt 92,45%, tăng 0,96% so với năm 2020; trong đó 4/4 tiêu chí đạt tỷ lệ hài lòng trên 90%; tuy nhiên, tiêu chí về nơi ngồi chờ, có đủ chỗ ngồi cho người dân giảm điểm (0,96%).

- Chỉ số về giải quyết phản ánh, kiến nghị: Tỷ lệ hài lòng về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị đạt 76,93%, giảm 7,03% so với năm 2020; đây cũng là tiêu chí giảm điểm so với năm 2020 do việc giải quyết vướng mắc kiến nghị người dân quá tải trong thời gian các đơn vị, địa phương tập trung phòng chống dịch Covid19.

- Chỉ số phản ánh mong đợi của người dân, tổ chức: Kết quả khảo sát có 03 mong muốn nhiều nhất của người dân, doanh nghiệp đề xuất với tỉnh Đồng Nai là tiếp tục đơn giản hoá TTHC (57,29%), rút ngắn thời gian giải quyết TTHC (54,38%) và tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (44,17%).

Như vậy, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức của tỉnh Đồng Nai được cải thiện trong 2 năm liên tiếp 2020 - 2021 từ hạng 15 lên hạng 10; trong đó, 4/5 chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức tăng điểm và cải thiện nhiều nhất là mức độ hài lòng của người dân về thái độ và năng lực phục vụ, hướng dẫn của công chức, viên chức./.

053.jpg


Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.