Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Đồng Nai - xếp hạng 55/63 tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2021

               - Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Đồng Nai năm 2021 đạt 83.3304 điểm, hạng 55/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 0.49 điểm, giảm 21 hạng so với năm 2020, thấp hơn địa phương đứng đầu là Thành phố Hải Phòng 8.47 điểm. Trong đó:

Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính tiếp tục đạt trên 90% và cải thiện thứ hạng so với năm 2020; các lĩnh vực cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính và đánh giá tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức, kinh tế - xã hội cũng tăng điểm; tuy nhiên, sự cải thiện này không đáng kể so với các địa phương khác để cải thiện thứ hạng.

- Kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Đồng Nai đạt 89.48%, xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố trên cả nước (tăng 0.86% và 5 hạng).

Như vậy, chỉ số hài lòng của người dân của tỉnh được cải thiện trong 2 năm liên tiếp; tuy nhiên, mức cải thiện của năm 2021 thấp hơn so với năm 2020; trong đó, 4/5 chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức tăng điểm và cải thiện nhiều nhất là mức độ hài lòng của người dân về thái độ và năng lực phục vụ, hướng dẫn của công chức, viên chức.

Để cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2022, tỉnh Đồng Nai tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế qua đánh giá chỉ số cấp tỉnh năm 2021 và đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch cải cách hành chính năm, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp./. 

051.jpg

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.