Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Long Khánh tiếp tục thực hiện Mô hình “Ngày không hẹn, Ngày không viết” trong giải quyết thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực

​            046.jpg

          Theo đó, thành phố Long Khánh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn thành phố; nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết công việc, cụ thể:

- Với Mô hình “Ngày không hẹn”:

+ Hàng tuần vào ngày thứ 5 thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả trong ngày đối với 02 thủ tục hành chính: trích lục và biên vẽ thửa đất, khu đất bản đồ địa chính phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, thuê đất, thu hồi đất và công tác chỉnh lý biến động bản đồ địa chính và Thủ tục thay đổi về nghĩa vụ tài chính.

+ Định kỳ 2 tuần/lần vào ngày thứ 6 thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả trong ngày đối với thủ tục hành chính: Quy trình đăng ký, xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất.

Yêu cầu bắt buộc đối với Mô hình “Ngày không hẹn” là người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố phải hoàn chỉnh 01 bộ hồ sơ theo quy định; tại đây, công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ khi đã đảm bảo theo quy định, tiếp nhận xuất phiếu hẹn và chuyển hồ sơ.

047.jpg

- Với Mô hình “Ngày không viết”:

+ Hàng tuần vào ngày thứ 5 bố trí lực lượng đoàn viên, thanh niên trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố để hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính và hỗ trợ viết hộ các loại giấy tờ, hồ sơ, trừ trường hợp một số thủ tục hành chính đặc thù theo quy định pháp luật không được viết hộ; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nhận hồ sơ; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ tại từng lĩnh vực tương ứng. Công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nhận hồ sơ và gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Người dân, doanh nghiệp chỉ việc ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ theo quy định. Đối tượng ưu tiên viết hộ là người già, người tàn tật,….

048.jpg

Việc triển khai thực hiện Mô hình “Ngày không hẹn, Ngày không viết” đã giúp phát huy tối đa hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân./.

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.