Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Người lao động có thể làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp 5 dịch vụ công trực tuyến liên quan đến hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19:

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

- Hỗ trợ người lao động ngừng việc.

- Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Để nộp hồ sơ, người lao động, sử dụng lao động truy cập https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html , chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn tại từng thủ tục có nhu cầu nộp hồ sơ.

Zalo 

Người lao động, sử dụng lao động có thể liên hệ Tổng đài Dịch vụ công (0251) 1022 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.