Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Ứng dụng DNAI.LIS: cung cấp dịch vụ khai thác thông tin đất đai trực tuyến

Vừa qua, Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Đồng Nai đã có thông báo về việc cung cấp dịch vụ khai thác thông tin đất đai trực tuyến trên ứng dụng DNAI.LIS (https://stnmt.dongnai.gov.vn/Pages/pTinTucChiTiet.aspx?newsid=10264), theo đó:

- Thời gian bắt đầu thực hiện thu tiền khai thác thông tin đất đai trực tuyến từ 0h ngày 15 tháng 7 năm 2021;

Giá khai thác thông tin đất đai trực tuyến được áp dụng theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành đơn giá khai thác dữ liệu trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bản tỉnh Đồng Nai.

Zalo 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin đất đai trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có thể đăng ký tài khoản trên ứng dụng DNAI.LIS theo hướng dẫn sau:

Zalo

Ứng dụng DNAI.LIS là giải pháp góp phần cải thiện hiệu quả việc công khai, minh bạch các dữ liệu liên quan đến đất đai, góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân một cách toàn diện, nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm... đặc biệt trong giai đoạn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid 19 . Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc mua bán, chuyển nhượng đất đai, tránh được những rắc rối phát sinh do thiếu thông tin về quy hoạch, sử dụng đất.


Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.