Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Kích hoạt số điện thoại đường dây nóng của Bộ phận Một cửa 11 huyện, thành phố

Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng cuộc gọi của người dân đề nghị hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, khó khăn về thủ tục hành chính tăng cao như hiện nay; ngoài kênh tiếp nhận chủ yếu qua Tổng đài Dịch vụ công 0251 - 1022, Cổng Hành chính công tỉnh Đồng Nai thông báo đến người dân doanh nghiệp số điện thoại đường dây nóng tại Bộ phận Một cửa của 11 huyện, thành phố để hỗ trợ việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và tiếp nhận xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân đảm bảo kịp thời, hiệu quả (số điện thoại theo danh mục kèm theo).

Zalo 

Đồng thời, nhân viên Tổng đài Dịch vụ công 0251 - 1022 sẽ tăng thêm thời gian làm việc để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Như vậy, hiện nay người dân có 02 kênh thông tin là Tổng đài Dịch vụ công 0251-1022 và Số điện thoại đường dây nóng của 11 Bộ phận Một của các huyện, thành phố để phản ánh vướng mắc, khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính.

Cổng Hành chính công tỉnh Đồng Nai trân trọng thông báo đến quý người dân, doanh nghiệp được biết để liên hệ!


Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.