Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến

Cổng Hành chính công tỉnh Đồng Nai thông báo đến quý người dân một số thay đổi trong giải quyết hồ sơ thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe của Sở Giao thông vận tải trong thời gian tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID19 từ ngày 03/6/2021:

1. Tạm thời ngưng tiếp nhận trực tiếp đối với các trường hợp:

- Giấy phép lái xe không có thời hạn: Hạng A1, A2, A3

- Giấy phép lái xe ô tô còn thời hạn sử dụng trên 30 ngày;

2. Chỉ giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với các trường hợp sau:

- Giấy phép lái xe ô tô hết thời hạn;

- Giấy phép lái xe ô tô còn thời hạn sử dụng dưới 30 ngày

3. Cách thức nộp hồ sơ trực tuyến:

Quý người dân truy cấp địa chỉ: https://dichvucong.gplx.gov.vn hoặc dichvucong.gov.vn để khai báo thông tin, nộp hồ sơ và hẹn lịch trực tuyến.

Thông tin hướng dẫn chi tiết video tại địa chỉ sau:

https://zarticle-mcloud-bf-s2.zadn.vn/ZEzC8_OQPQE/1a942a3d9a7f73212a6e/d09909b490f179af20e0/720/Cap-Doi-Giay-Phep-Lai-Xe-Truc.mp4?authen=exp=1623512895~acl=/ZEzC8_OQPQE/*~hmac=ebdaaa63db113c54481b49f5189f0a3c

Hoặc liên hệ Tổng đài Dịch vụ công (0251)1022 để được tư vấn hướng dẫn chi tiết.

4. Trả kết quả: Quý người dân vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ trả kết quả tại nhà qua bưu chính công ích, không nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công trong thời gian này.

5. T ạm ngừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện do Bưu điện thực hiện từ ngày 03/6/2021 đến khi có thông báo mới.

Trân trọng./.


Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.