Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi giải quyết thủ tục hành chính

Cổng Hành chính công tỉnh Đồng Nai hướng dẫn quý người dân thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính:

Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn), Dịch vụ công của tỉnh (congdvc.dongnai.gov.vn); hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính; hạn chế tối đa việc đi lại, giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Một cửa các cấp

- Để được hướng dẫn thêm về cách thức thực hiện, quý người dân vui lòng liên hệ Tổng đài dịch vụ công 0251-1022 hoặc truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia (tại dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (congdvc.dongnai.gov.vn)

- Trong trường hợp hồ sơ cấp bách, không thể thực hiện qua hình thức trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, đề nghị quý người dân liên hệ Tổng đài dịch vụ công 0251-1022 để hẹn giờ nộp hồ sơ trực tiếp.

Khi đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận Một cửa, đề nghị quý người dân thực hiện nghiêm biện pháp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” và quét mã QR “checkin y tế” theo hướng dẫn.

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.