Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Thực hiện giải pháp phòng chống COVID khi giải quyết thủ tục hành chính

Cổng Hành chính công tỉnh Đồng Nai hướng dẫn quý người dân thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính:

- Khuyến khích cá nhân, tổ chức tăng cường sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả qua đường Bưu chính công ích; hạn chế việc đi lại, giai dịch trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Một cửa các cấp. Để được hướng dẫn thêm về cách thức thực hiện, quý người dân vui lòng liên hệ Tổng đài dịch vụ công 0251-1022 hoặc truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia (tại dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (congdvc.dongnai.gov.vn)

- Thực hiện nghiêm thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.

- Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình: https://www.bluezone.gov.vn.

- Ngoài ra, tại Trung tâm Hành chính công, người dân thực hiện khai báo y tế nhanh theo các bước sau:

1. Người dân, doanh nghiệp sau khi kiểm tra nhiệt độ và khử khuẩn sẽ được bảo vệ hướng dẫn quét mã QR code (đính kèm mã QR code) tại chỗ bằng điện thoại qua một trong những ứng dụng như Zalo, NCOVI, Bluezone, Vietnam health declaration;

2. Sau khi quét mã, điện thoại sẽ tự động chuyển tới trang khai báo y tế của Bộ Y tế;

3. Hoàn thành khai báo y tế, người dân và doanh nghiệp có thể lên làm các thủ tục hành chính tại các quầy;

4. Trường hợp người dân không có điện thoại hoặc điện thoại không có khả năng quét mã QR code sẽ được bảo vệ hướng dẫn khai báo y tế bằng giấy.

Zalo
 

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.