Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

Chủ trì Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Đề án 896 không chỉ trong quản lý dân cư mà còn trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính. Theo báo cáo của Bộ Công an, đến nay, cả nước đã cơ bản hoàn thành việc thu thập hơn 86 triệu phiếu dữ liệu, cập nhật vào hệ thóng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai hệ thống thông tin đăng ký quản lý hộ tịch tại 63/63 tỉnh thành và thực hiện cấp số định danh cá nhân cho gần 5.5 triệu trẻ em đăng ký khai sinh qua hệ thống.

ZaloĐ/c Trương Hòa Bình trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong triển khai Đề án 896

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan cho biết, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu công dân, để dữ liệu công dân “đúng, đủ, sạch, sống” là một nền tảng quan trọng trong thực hiện các phương án đơn giản hoá thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ, liên thông thủ tục hành chính (đến nay các Bộ ngành đã ban hành 19 Nghị quyết đơn giản hoá 1.525 thủ tục hành chính). Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông cũng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là các thể chế về chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu công dân, đảm bảo bảo mật thông tin và có cơ chế điều phối chung trong quá trình triển khai các cơ sở dữ liệu công dân, dữ liệu chuyên ngành để khai thác hiệu quả, chính xác. Theo lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng cán bộ, chiến sỹ công an, nhất là tại cấp cơ sở đang và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện, duy trì cơ sở dữ liệu công dân “đúng, đủ, sạch, sống”, đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng trên nhiều lĩnh vực.

ZaloLực lượng công an cấp đổi CCCD tại Một cửa Tp. Biên Hòa

Tại tỉnh Đồng Nai, từ tháng 11/2020, để đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân và kịp thời cập nhật cơ sở dữ liệu công dân, lực lượng Công an đã nỗ lực, tăng cường tiếp nhận hồ sơ, thu nhận thông tin ngoài giờ hành chính tại Bộ phận một cửa các huyện, thành phố; tổ chức cấp đổi CCCD lưu động đến tận số ấp, khu phố. Đặc biệt tại tác phường, xã do lượng người dân đến làm thẻ khá đông, phần lớn là công nhân, người lao động, để hạn chế ảnh hưởng đến thời gian của người dân, lực lượng công an đã làm việc đến tận 24 giờ. Mục tiêu đến ngày 1/7/2021, tỉnh Đồng Nai sẽ cấp 1,5 triệu CCCD trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc số hoá kết quả thủ tục hành chính, xây dựng kho hồ sơ thủ tục hành chính điện tử, kết nối với cơ sở dữ liệu công dân, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hướng đến mục tiêu đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.