Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai tích hợp liên thông đăng ký khai sinh - thường trú - bảo hiểm y tế trên Cổng DVC Quốc gia

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc hoàn thiện tích hợp các thủ tục hành chính trên Cổng DVC Quốc gia. Theo đó, các bộ, ngành liên quan cần tập trung nghiên cứu cấu hình quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa, tổ chức tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục như đăng ký khai sinh, thường trú, bảo hiểm y tế, cấp phiếu lý lịch tư pháp, các thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm...

Zalo

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến để thực hiện thanh toán trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công. Đặc biệt, trong quý II/2020 phải hoàn thành đăng ký liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, thường trú và bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng DVC Quốc gia. Đối với dịch vụ đăng ký cấp lý lịch tư pháp trực tuyến, giao dịch đảm bảo phải hoàn thành tích hợp trước ngày 10/3/2020.

Zalo

Thực hiện lộ trình tích hợp các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Đồng Nai đã hoàn thành tích hợp dịch vụ thông báo hoạt động khuyến mại và đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp. Các sở, ban, ngành tỉnh đã phối hợp để triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trong quý I/2020. Tỉnh cũng đã chủ động phối hợp, rà soát, đẩy nhanh thực hiện tích hợp các dịch vụ công còn lại trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đúng tiến độ thời gian.​

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Lượt truy cập :