Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Sẽ sớm triển khai nộp thuế, tiền xử phạt vi phạm giao thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tại cuộc họp, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP đã chỉ đạo các ngành tập trung phối hợp khắc phục các vấn đề còn tồn tại để sớm triển khai thanh toán trực tuyến trong việc nộp thuế, phí, lệ phí và nộp phạt vi phạm giao thông. Theo đó, việc tra cứu và nộp thuế cá nhân sẽ được thực hiện trực tuyến từ 20/02. Trong lĩnh vực xử phạt vi phạm giao thông dự kiến giai đoạn 1 từ 12/3 sẽ tiến hành thí điểm tại 05 địa phương là: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM và Bình Thuận; giai đoạn 2 từ 6/2020 sẽ triển khai toàn quốc.

Zalo

Từ năm 2016, Đồng Nai đã triển khai nộp thuế điện tử, việc tích hợp nộp thuế trên Cổng DVC Quốc gia sẽ tạo thêm nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp, giúp tăng tính kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, chuẩn hoá việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Lượt truy cập :