Hình thức nộp phạt qua dịch vụ bưu chính công ích được người dân đồng tình, ủng hộ, liên tục gia tăng về số lượng qua các năm. Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai sẽ nhanh chóng triển khai tích hợp dịch vụ nộp phạt vi phạm giao thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (như hình thức thanh toán trực tuyến) nhằm giảm thiểu tiêu cực, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Để tìm hiểu về dịch vụ, người dân có thể liên hệ Tổng đài (0251) - 1022 để được hướng dẫn, giải đáp.