Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Bộ Nội vụ triển khai Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020

Tại Hội nghị, Bộ đã triển khai Kế hoạch tổng kết nhằm đánh giá lại toàn diện kết quả CCHC từ trung ương đến địa phương trong giai đoạn 2011-2020. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ đề ra những phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ CCHC phù hợp trong thời gian tới.

Zalo

Đồng thời, Hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2019 dự kiến hoàn thành trước ngày 20/02/2020, yêu cầu các địa phương thực hiện đánh giá đảm bảo khách quan, toàn diện, đưa bộ chỉ số đánh giá gắn kết chặt chẽ với sự phát triển kinh tế xã hội và môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả theo dõi các chỉ tiêu, số liệu theo thời gian thực, nhằm đảm bảo công tác tự đánh giá được chính xác, thuận lợi.

Zalo

Việc đánh giá chỉ số CCHC năm 2019 sẽ được thực hiện với nhiều tiêu chí liên quan đến các nhiệm vụ thực hiện chủ trương CCHC mới như đánh giá và công khai đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo thông tư 01/2018/TT-VPCP; công khai kết quả giải quyết phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, ứng dụng CNTT xây dựng hệ thống thông tin báo cáo. Đây cũng là những nhiệm vụ tỉnh Đồng Nai đã đẩy mạnh triển khai thực hiện trong năm 2019 và đưa vào đánh giá chỉ số CCHC các sở ban ngành và UBND cấp huyện.

Tại Đồng Nai đã kết thúc việc đánh giá chỉ số CCHC đối với các sở ban ngành và UBND cấp huyện thông qua hệ thống phần mềm. Dự kiến sẽ công bố kết quả đánh giá tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2019 và triển khai kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh.

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Lượt truy cập :