Thứ 6, Ngày 1/7/2016

Chính thức vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia - thêm nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp

Với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”, không bỏ ai lại phía sau trong quá trình cải cách, Cổng DVCQG là đầu mối giúp công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng. Tại thời điểm khai trương, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ cung cấp 5 dịch vụ công thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố: Đổi giấy phép lái xe; thông báo hoạt động khuyến mại; cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do mất, hỏng; dịch vụ cấp điện hạ áp (phục vụ người dân, hộ gia đình); dịch vụ cấp điện trung áp (phục vụ doanh nghiệp) và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện. cung cấp 4 dịch vụ công thực hiện tại cấp Bộ: Cấp Giấy phép lái xe quốc tế; đăng ký khuyến mãi; nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp.

Zalo 

Ngoài ra, đối với 4 địa phương đã tích hợp trong năm 2019 cung cấp thêm một số dịch vụ công, ví dụ tại Thành phố Hồ Chí Minh là đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng là Đăng ký khai sinh… Riêng tỉnh Đồng Nai đã thực hiện công khai danh mục, thông tin chi tiết thủ tục hành chính của tỉnh và tích hợp thủ tục Đăng ký khuyến mãi lên lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tại lễ khai trương, các Bộ, ngành địa phương đầu tiên tích hợp dịch vụ trên Cổng DVCQG sẽ thực hiện ký cam kết điện tử. Tại các điểm cầu trực tuyến, lãnh đạo các tất cả các Bộ ngành và các tỉnh/thành phố thực hiện việc ký cam kết điện tử đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng DVCQG phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đây là việc làm thể hiện sự chung tay trong việc xây dựng, vận hành và phát triển Cổng DVCQG, đẩy mạnh, kết nối, cung cấp thủ tục hành chính lên Cổng DVCQG.

Zalo

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của trải nghiệm người dùng trong quá trình hoàn thiện và đẩy mạnh hiệu quả của Cổng dịch vụ công quốc gia: "Tôi cho rằng các cơ quan quản lý Nhà nước phải tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, tạo ra những ứng dụng thân thiện, giản dị cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ một cách thuận lợi nhất. Phải có hướng dẫn, tuyên truyền để người dân hiểu về Cổng DVCQG mang lại lợi ích cho người sử dụng".

Trong năm 2020, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục hoàn thiện việc tích hợp cơ bản một số dịch vụ công cần thiết, và đồng bộ dữ liệu thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp khuyến khích người dân doanh nghiệp sử dụng DVC trực tuyến, hướng đến đạt mục tiêu được giao tại Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính Phủ về xây dựng Chính phủ điện tử.

Liên kết website

Liên hệ

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAi

Số 2, Đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

Trung tâm Hành chính công: 0251.1022
Sở Nội vụ: 0251.3822.518

thư điện tử

sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Sở Nội Vụ.