+ 6 phường trên được thành lập dựa trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã cùng tên thuộc thành phố Biên Hòa trước đó. Như vậy, thành phố Biên Hòa sẽ có 30 đơn vị hành chính gồm 29 phường và 01 xã là Long Hưng.

+ Thị trấn Dầu Giây được thành lập mới trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Xuân Thạnh sau khi điều chỉnh địa giới hành chính. Sau khi thành lập thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất có 10 đơn vị hành chính gồm 9 xã và 01 thị trấn.

+ Thị trấn Hiệp Phước được thành lập mới trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hiệp Phước. Sau khi thành lập thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch có 12 đơn vị hành chính gồm 11 xã và 01 thị trấn.

Theo đó, Đồng Nai sẽ có 11 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 9huyện và 02 thành phố; 170 đơn vị hành chính cấp xã gồm 122 xã,40 phường và 8 thị trấn (giảm 01 xã Suối Trầu, huyện Long Thành).

Trên cơ sở thành lập để đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được thuận lợi; Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo địa phương, đơn vị kịp thời xử lý, hỗ trợ các phường, thị trấn mới giải quyết những phát sinh, vướng mắc về thủ tục hành chính tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh do phải thay đổi địa chỉ giấy tờ tùy thân, biển số nhà, hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản liên quan.