Tiếp theo những thành công của Học kỳ doanh nghiệp 2018, năm nay Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai và Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổ chức Học kỳ doanh nghiệp 2019. Chương trình hướng đến đối tượng thanh niên, Sinh viên trên phạm vi toàn quốc có ý tưởng hoặc đã và đang triển khai dự án khởi nghiệp.

Zalo

Năm 2019, Học kỳ Doanh nghiệp sẽ bao gồm 23 chuyên đề đào tạo cùng chuyên gia (với 02 nhóm: nhóm chuyên đề phát triển tư duy và nhóm chuyên đề phát triển ý tưởng), sàn đấu ý tưởng, pitching kết nối Mentor và làm việc cùng Mentor trong thời gian 01 tháng.

Zalo

Không chỉ mang đến một môi trường học tập các kỹ năng, kiến thức về khởi nghiệp, quản trị doanh nghiệp, Chương trình sẽ là cầu nối các bạn trẻ năng động, có tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo với các doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực ngành nghề; hỗ trợ nguồn lực Khởi nghiệp trong tương lai.

Zalo

Để đăng ký tham gia Chương trình, Các bạn có thể truy cập địa chỉ:hockydoanhnghiep.com.vn để đăng ký miễn phí.

CHƯƠNG TRÌNH SẼ NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẾN HẾT NGÀY 23/5/2019.

Học kỳ Doanh nghiệp 2019 sẽ khai giảng vào ngày 30/5/2019 và dự kiến kết thúc khóa học vào ngày 15/8/2019.