Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

CCHC - Kế hoạch: Kế hoạch Cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2019

Tên kế hoạch

Kế hoạch Cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2019

Đơn vị

Sở Khoa học và Công nghệ

DonVi:ID

21

Thời gian

2019

Display

Yes

LoaiKeHoach

Kế hoạch cải cách hành chính

LoaiKeHoach:ID

1
Approval Status Approved
 

Attachments

66KH_10.01.19_VP010.signed.signed.pdf    
Created at 1/14/2019 10:19 AM by So Khoa hoc va Cong nghe
Last modified at 1/14/2019 10:19 AM by So Khoa hoc va Cong nghe