Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Mô tả
  
  
  
  
  
  
  
Cổng thông tin hành chính một cửa<br/>Tiếp nhận phản ánh người dân
/Hnh%20nh%20hot%20ng/Hình%20nổi%20bật/2-chao%20mung-Cat%20bang.jpg
1
Nohttp://1022.dongnai.gov.vn/phananh/No
  
Cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính của các đơn vị
/Hnh%20nh%20hot%20ng/Hình%20nổi%20bật/2-Buu%20dien-IMG_7780.JPG
2
Yes/Style%20Library/images/serv-icon-1.pnghttps://dichvucong.dongnai.gov.vn/No
  
Vui lòng nhập chính xác 16 chữ số trên phiếu biên nhận hồ sơ
/Hnh%20nh%20hot%20ng/Hình%20nổi%20bật/2-huongdan-images1902275_1_1_new.png
3
Yes/Style%20Library/images/serv-icon-1.pngTra cứu hồ sơYes
  
Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
/Hnh%20nh%20hot%20ng/Hình%20nổi%20bật/2-danhgia-images1902282_2.JPG
4
Yes/Style%20Library/images/serv-icon-3.pnghttps://tracuudvc.dongnai.gov.vn/web/dgshl/danh-gia-su-hai-longNo
  
1. Đăng ký nhận hồ sơ tại nhà.<br/>
2. Từ nhận tại Trung tâm -> Tại nhà<br/>
3. Từ nhận tại nhà -> Trung tâm<br/>
/Hnh%20nh%20hot%20ng/Hình%20nổi%20bật/2-Buu%20dien-IMG_7780.JPG
2
Yes/Style%20Library/images/serv-icon-4.png/Pages/DVtiepnhanhoso.aspxNo