Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
30c-NQ-CP.pdfNghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cchc nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
  
4/20/2015 2:37 PMNo presence informationDONGNAI\sonlnt.ttcntttt
Chi so cap huyen nam 2014.docChỉ số Cải cách hành chính cấp huyện năm 2014
  
12/17/2015 4:06 PMNo presence informationNguyen Thanh Truong
Chi so cap huyen nam 2015.docChỉ số Cải cách hành chính cấp huyện năm 2015
  
12/17/2015 4:11 PMNo presence informationNguyen Thanh Truong
Chi so cap nganh nam 2014.docChỉ số Cải cách hành chính cấp ngành năm 2014
  
12/17/2015 4:08 PMNo presence informationNguyen Thanh Truong
Chi so cap nganh nam 2015.docChỉ số Cải cách hành chính cấp ngành năm 2015
  
12/17/2015 4:08 PMNo presence informationNguyen Thanh Truong
Chi so cap xa nam 2014.docChỉ số Cải cách hành chính cấp xã năm 2014
  
12/17/2015 4:07 PMNo presence informationNguyen Thanh Truong
Chi so cap xa nam 2015 (1).docChỉ số Cải cách hành chính cấp xã năm 2015
  
12/17/2015 4:11 PMNo presence informationNguyen Thanh Truong
CHUAN HOA TEN GOI.rarDanh mục thủ tục hành chính (lấy ý kiến các địa phương)
  
4/20/2015 2:34 PMNo presence informationDONGNAI\sonlnt.ttcntttt
CV gop y chi so CCHC noi bo nam 2015.docCông văn Góp ý dự thảo Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và cấp xã.
  
12/17/2015 4:04 PMNo presence informationNguyen Thanh Truong
CV1283520161.pdfKế hoạch Cải cách hành chính tỉnh năm 2017
  
1/15/2017 8:59 AMNo presence informationLê Văn Cường
De cuong KH CCHC giai doan 2016-2020.rarĐề cương KH CCHC giai đoạn II (2016-2020)
  
4/20/2015 2:36 PMNo presence informationDONGNAI\sonlnt.ttcntttt
Du thao_CT_ANATTT_04032015.docxVề tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
  
4/15/2015 3:32 PMSystem Account
Ke hoach CCHC nam 2017 (Du thao xin y kien 21.12.2016).docXin ý kiến dự thảo Kế hoạch CCHC năm 2017
  
12/22/2016 2:58 PMNo presence informationNguyen Thanh Truong
QD ban hanh cua UBND tinh 2015.docDự thảo Quyết định Ban hành Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và cấp xã thuộc tỉnh Đồng Na
  
12/17/2015 3:53 PMNo presence informationNguyen Thanh Truong
Thong ke dieu chinh 2015.docBản thống kê điều chỉnh chỉ số Cải cách hành chính của các sở, ban, ngành năm 2015
  
12/17/2015 4:13 PMNo presence informationNguyen Thanh Truong