Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Báo cáo CCHC năm 2018

Đơn vị

Thanh tra tỉnh

DonVi:ID

29

Thời gian

Quý IV

Đánh giá

100

Display

Yes

LoaiBaoCao

Báo cáo cải cách hành chính

LoaiBaoCao:ID

1
Approval Status Approved
 

Attachments

BC_CCHC2018.signed.pdf    
Created at 11/21/2018 2:14 PM by thanh tra tinh
Last modified at 11/21/2018 2:14 PM by thanh tra tinh