Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

4375

Ngày ban hành

12/18/2018

Trích yếu

Công khai kết quả thẩm định đánh giá công vụ sở ban ngành

Cơ quan ban hành

Văn bản Sở Nội vụ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

Cải cách hành chính

Lĩnh vực:ID

4

Thể loại

Công văn

Thể loại:ID

4

Attachments

4375.signed.pdf    
diem CCHC cong bo.pdf    
diem CCHC cong bo.xlsx    
ket qua tham dinh So nganh.pdf    
Created at 12/18/2018 4:20 PM by Lê Văn Cường
Last modified at 12/18/2018 4:21 PM by Lê Văn Cường