Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

863-CCVC

Ngày ban hành

3/20/2018

Trích yếu

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết hỗ trợ thôi việc theo diện sắp xếp, tổ chức lại và theo nguyện vọng

Cơ quan ban hành

Văn bản Sở Nội vụ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Attachments

863+.pdf    
Created at 3/21/2018 7:42 AM by Lê Văn Cường
Last modified at 3/21/2018 7:45 AM by Lê Văn Cường