Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

851/SNV-CCHC

Ngày ban hành

3/19/2018

Trích yếu

V/v xin ý kiến dự thảo Đề án quy định chính sách hỗ trợ CBCC, VC làm việc tại Bộ phận TN&TKQ các cấp

Cơ quan ban hành

Văn bản Sở Nội vụ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

Cải cách hành chính

Lĩnh vực:ID

4

Thể loại

Công văn

Thể loại:ID

4

Attachments

UBT 2018 03 TTr - Trinh HDND ve De an phu cap 1 cua (851).doc    
SNV 2018 3 CV 851 - Xin y kien lan 2 ve phu cap 1 cua.pdf    
HDND 2018 03 NQ - Nghi quyet Phu cap 1 cua (851).doc    
UBT 2018 03 DA - De an phu cap 1 cua (851).doc    
Bao cao danh gia tac dong cua Chinh sach (851 ).doc    
Created at 3/19/2018 4:09 PM by Lê Văn Cường
Last modified at 3/22/2018 8:02 AM by Lê Văn Cường