Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

44/SNV-CCHC

Ngày ban hành

1/4/2018

Trích yếu

V/v bổ sung số liệu tài chính

Cơ quan ban hành

Văn bản Sở Nội vụ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

Cải cách hành chính

Lĩnh vực:ID

4

Thể loại

Công văn

Thể loại:ID

4

Attachments

SNV 2018 01 CV 44 - Bo sung so lieu tai chinh.doc    
Biểu báo cáo kinh phí giao tự chủ đơn vị sự nghiệp 2017-2019 (Kèm theo VB số 44).xlsx    
Created at 1/4/2018 4:31 PM by Lê Văn Cường
Last modified at 1/5/2018 10:34 AM by Lê Văn Cường